Δημοσιεύοντας ειδήσεις και άρθρα

If you are a manufacturer, dealer, organizer of boat shows or another representative of the yachting industry, then you can post in the Yachtonly Magazine an overview of your products, news of your shipyard or the results of boat shows. This is an effective way to attract new customers and get a link to your site.

Publication price: €15. Payment is made through PayPal after posting the article.

Δημοσιεύουμε άρθρα σε οποιαδήποτε γλώσσα. Το κύριο πράγμα είναι ότι το άρθρο είναι σύμφωνο με την έννοια του περιοδικού και δεν υπερβαίνει τα yachting.